Srdcom

Dizajn obalu CD Srdcom pre ľudovú hudbu Andreja Záhroca.

Klient: Ľudová hudba Andreja Záhroca
Rok: 2017