Srdcom

Dizajn obalu CD Srdcom pre ľudovú hudbu Andreja Záhroca.